Naše motto

We serve

Naším cílem je být globálním lídrem v oblasti komunitních a humanitárních služeb.

Lionský kodex

Histrorie

Naše cíle

  • Organizovatzakládat a vést kluby nesoucí název Lions Club.
  • Koordinovat činnost a sjednocovat administrativu lionských klubů.
  • Vytvářet a pěstovat ducha porozumění mezi národy celého světa.
  • Podporovat zásady dobrého vládního systému a dobrého občanského chování.
  • Aktivně se zajímat o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti.
  • Spojovat členy poutem přátelství, dobrého kamarádství a vzájemného porozumění.
  • Podporovat otevřené diskuse členů klubu o veškerých věcech veřejného zájmu.
  • Účinně povzbuzovat všechny ochotné sloužit společnosti bez osobního finančního prospěchu. Prosazovat vysoké etické normy v obchodě, průmyslu, zaměstnání, v práci pro veřejnost a v osobním životě.