Historie Lions klubu v datech

1917

Melvin Jones, pojišťovací agent z Chicaga, zakládá s přáteli národní organizaci s cílem přispět rozvoji života ve  městě.

1920

Asociace se stává mezinárodní po  založení klubu v Kanadě a používá název LCI – Lions Clubs International.

1925

Konvent v Cedar Pointu stanovil hlavní směr činnosti lionů – pomoc zrakově postiženým.
Paní Helen Keller oslovila liony aby se stali RYTÍŘI SLEPÝCH.

1945

LCI jako nevládní organizace se stává poradním orgánem OSN

1948

Vznikají první kluby v Evropě ve Švédsku, o čtyři roky později i v Japonsku

1954

Konvent v New Yorku přijímá motto „WE SERVE

1968

Založena nadace Lions Club International Foundation

1987

Ženy se  stávají  prvními členkami lionských klubů. Do té doby bylo členství výhradně pánskou záležitostí.

1990

V květnu je založen první lionský klub v Praze, v prosinci v Bratislavě. I po rozdělení Československa  zůstávají lionské kluby ve společném distriktu D 122.

1996

Memorandum o spolupráci UNICEF a UNESCO zejména na úseku vzdělávání mládeže v krizových situacích

2002

V Praze otevřeno Lionské oftalmologické vzdělávací centrum pro střední a východní Evropu

2008

Dokončena transformace distriktu 122 jako nevládní organizace s názvem LCI – D 122, ČR a SR